PRIHLÁSIŤ

Podmienkou pre nákup liekov je prvotná registrácia zákazníka a pridelenie zákazníckeho čísla, ktoré Vám bude slúžiť pre ďalšie objednávky a Vašu jednoznačnú identifikáciu.

Registráciu môžete vykonať prostredníctvom nášho e-shopu v sekcii Môj účet / Nová registrácia, kde tiež nájdete zoznam dokumentov potrebných pre overenie a schválenie Vášho používateľského účtu.

Požadované doklady je možné v rámci e-shop registrácii vložiť ako naskenované kópie a súčasne doplniť potrebné údaje k Vášmu zákazníckemu účtu. Odpadá tak príp. ďalšia telefonická alebo elektronická komunikácia. Údaje k užívateľskému účtu Vami dodané a uvedené sú považované za správne a sú podkladom pre vystavovanie daňových a iných účtovných dokladov.

Ak Vám nevyhovuje spôsob e-shop registrácie, je možné registráciu uskutočniť telefonicky na tel. 0948 118 313, e-mailom na adresu: info@magistraliterpharma.sk (v oboch týchto prípadoch budete vyzvaný na zaslanie požadovaných dokumentov) alebo prostredníctvom našich obchodných zástupcov, ktorí od Vás dokumenty na mieste vyzdvihnú a odovzdajú k ďalšiemu spracovaniu.

Po overení všetkých dokladov a údajov bude Váš užívateľský účet schválený a aktivovaný. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu budú zaslané prístupové údaje (užívateľské meno a heslo).

 

 

Upozornenie:
Nie je povolené využívanie používateľského účtu tretím osobám!